Cyber Security

laptop technology ipad tablet

Post-Pandemic Challenges & Digital Considerations

The covid-19 pandemic has brought an international, cross-sector revolution in the business world. A lot of businesses have not only survived but learned to adjust to the pandemic challenges.  Remote work has increased in 2020. Across the US, half of the workforce was working remotely at the peak of the pandemic. Statistics are similar across …

Post-Pandemic Challenges & Digital Considerations Read More »

Independent consultant for Digital Transformation and Process Optimizing Dr. ir Johannes Drooghaag

De kansen en uitdagingen van cloud en digitale transformatie in industriële omgevingen

In kantooromgevingen en dienstverlenende bedrijven is het relatief eenvoudig om de mogelijkheden en voordelen van een cloudgebaseerde digitale transformatie te ontdekken. Flexibiliteit in het optimaliseren van processen en workflows, de mogelijkheid om inclusieve omgevingen te bieden voor medewerkers, leveranciers en klanten, en natuurlijk een verschuiving van investeringen naar operationele kosten. En nog veel meer als …

De kansen en uitdagingen van cloud en digitale transformatie in industriële omgevingen Read More »

Unabhängiger Berater für Digitale Transformation und Prozessoptimierung Dr. ir Johannes Drooghaag

Die Chancen und Herausforderungen von Cloud und digitaler Transformation in industriellen Umgebungen

In Büroumgebungen und Dienstleistungsbranchen ist es relativ einfach, die Chancen und Vorteile einer Cloud-fähigen digitalen Transformation zu entdecken. Flexibilität bei der Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, die Möglichkeit, integrative Umgebungen für Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden bereitzustellen und natürlich eine Verlagerung von Investitions- zu Betriebskosten. Und vieles mehr, wenn wir uns das Geschäftsmodell und die Marktentwicklungen …

Die Chancen und Herausforderungen von Cloud und digitaler Transformation in industriellen Umgebungen Read More »

Independent consultant for Digital Transformation and Process Optimizing Dr. ir Johannes Drooghaag

The opportunities and challenges of cloud and digital transformation in industrial environments

In office environments and service industries, it is relatively easy to discover opportunities and benefits of a cloud enabled digital transformation. Flexibility in optimizing processes and workflows, the ability to provide inclusive environments for employees, suppliers, and customers, and of course a shift from investment towards operational costs. And much more once we take a …

The opportunities and challenges of cloud and digital transformation in industrial environments Read More »

5G Belgie Belgium Belgique Brussel Brussels

België en 5G – een ingewikkelde relatie

België is een land met prachtige tradities, cultuur en een rijke geschiedenis. Bekend over de hele wereld om beroemde plaatsen als Gent, Brugge, Antwerpen en Brussel, zijn heerlijke chocolaatjes en lekkere bieren. Niet slecht voor een klein land met nauwelijks 11 miljoen inwoners. Er is echter ook een Belgische traditie die minder bewonderenswaardig is. De …

België en 5G – een ingewikkelde relatie Read More »

5G Belgie Belgium Belgique Brussel Brussels

Belgium and 5G – a complicated relationship

Belgium is a country with wonderful traditions, culture, and a rich history. Known around the world for famous places like Gent, Brugge, Antwerpen and Brussels, its delicious chocolates and tasty beers. Not bad for a small country with barely 11 million citizens. There is also a Belgian tradition which is less admirable. Its inner divide …

Belgium and 5G – a complicated relationship Read More »