5G Belgie Belgium Belgique Brussel Brussels

België en 5G – een ingewikkelde relatie

België is een land met prachtige tradities, cultuur en een rijke geschiedenis. Bekend over de hele wereld om beroemde plaatsen als Gent, Brugge, Antwerpen en Brussel, zijn heerlijke chocolaatjes en lekkere bieren. Niet slecht voor een klein land met nauwelijks 11 miljoen inwoners. Er is echter ook een Belgische traditie die minder bewonderenswaardig is.

De innerlijke scheiding tussen de Vlamingen en de Walen, waarin Brussel het centrum van de botsing achter gesloten deuren blijkt te zijn. Diep verankerd in het federale systeem heeft deze scheidslijn een grote impact op het politieke kader en de federale regering. Dat het 493 dagen heeft geduurd om een federale regering te vormen terwijl de pandemie door het land raasde, zegt alles, en dat was niet eens een record.

Achterkamertjespolitiek

Politieke transparantie, en de verantwoording die daarmee gepaard gaat, maakt geen deel uit van de Belgische manier van doen. De Belgische politieke manier van doen kan alleen worden beschreven door ‘Achterkamertjespolitiek’, wat niet eens de volledige gang van zaken dekt. Dit deel van de Belgische politieke traditie is zo belangrijk voor de machthebbers dat zelfs de pandemie hen niet heeft aangemoedigd om het juiste te doen en een sterke coalitie te vormen die het land in het belang van het land leidt wanneer het land dat het meest nodig had. Geen enkel ander Europees land is zo hard getroffen door COVID-19 als België.

Achterkamertjespolitiek leidt tot de Belgische ‘traditie’ van controversiële beslissingen en processen achter gesloten deuren zonder verantwoording en publiek debat. Het ‘ons kent ons’ nepotisme binnen de federale overheid en haar bestuursorganen is gedocumenteerd in een lange lijst van politieke schandalen en corruptiezaken, waarvan de zaken Augusta en Publifin slechts het topje van de ijsberg zijn. Het ‘Smeerpijp’-schandaal laat zien hoe achter gesloten deuren wordt omgegaan met overheidsuitgaven ten koste van de belastingbetaler.

Meer van hetzelfde, de Belgische manier

Met een nieuwgevormde regering en een pandemie die door het land woedt, zou men verwachten dat de politieke kring van België de gelegenheid zou aangrijpen en het deze keer goed zou doen. Eén keer zonder ‘Achterkamertjespolitiek’ en in alle openheid. Wie met de ‘Vivaldi-coalitie’ hoopte op een verandering ten goede kreeg in minder dan 2 maanden tijd een koude douche.

Rechtstreeks uit de illusoire en geheimzinnige achterkamertjes van de Belgische inlichtingendiensten VSSE en ADIV komt een ‘High-Risk Vendor List’ voor de Belgische 5G in afwachting van de uitrol, die niet zal worden gepubliceerd en niet ter discussie zal staan. Om de illusie van transparantie te wekken, zal er een openbare raadpleging plaatsvinden over het wetsontwerp dat op 30 december 2020 moet zijn afgerond. Niet alleen een farce omdat het wetsontwerp de specificaties en inhoud van deze geheime ‘High-Risk Vendor List’ ontbeert, maar ook omdat het probeert een kritisch besluitvormingsproces tijdens de feestdagen door de formaliteiten heen te loodsen!

Tussen de regels lezen

Het wetsontwerp zelf is zo vaag als maar kan en ontbeert details over criteria en veiligheidsoverwegingen, ondanks het feit dat het wordt opgesteld om juist dat te bepalen. De bedoeling is echter glashelder – het wettelijk kader te creëren om bepaalde leveranciers de toegang tot de Belgische 5G-markt te ontzeggen. Zonder de details in het wetsontwerp te vermelden, zal het de mogelijkheid bieden om Chinese leveranciers volledig te weren.

De impact van dit wetsvoorstel komt erop neer dat er slechts twee leveranciers zijn voor de hele markt en dat is niets anders dan slecht nieuws. Slecht nieuws vanuit een commercieel perspectief, omdat het de strijd om de beste deal met een veelheid aanbieders elimineert. Slecht nieuws vanuit een competitief perspectief omdat het de strijd om de beste eigenschappen elimineert. En ironisch genoeg ook slecht nieuws vanuit een veiligheidsperspectief omdat het de risicobeperking door diversiteit in netwerkverkopers elimineert, hoewel de EU dit juist expliciet aanbeveelt in haar ‘5G toolbox’.

Concurrentie is belangrijk om innovatie te stimuleren. Kijk maar naar hoe Ericsson en Huawei elkaar de afgelopen jaren tot het uiterste hebben gedreven op het gebied van energie-efficiëntie voor 5G. Concurrentie is belangrijk om de commerciële voorwaarden te stimuleren. Kijk maar eens hoe Nokia zijn hele bedrijfsmodel probeert te hervormen om op zijn minst de concurrentie met de topleveranciers aan te kunnen gaan. Het om politieke redenen terugbrengen van de lijst met leveranciers naar slechts twee, stelt de Belgische mobiele providers niet in staat om de beste deal voor hun geld te krijgen. En daarmee kunnen de Belgische consumenten niet de beste technologie en prijsstelling voor hun geld krijgen!

De weg naar voren

België verdient het om terug te keren naar een strevende economie binnen de Europese Unie, in een sterk partnerschap dat zijn BENELUX-buurlanden Nederland en Luxemburg en de EU-buurlanden Frankrijk en Duitsland. Zijn machtige haven van Antwerpen in het centrum van de goederenstroom van en naar de Europese Unie. Haar dienstensector in de kern van de innovatie in de hele wereld. Wederom een klein land dat een groot verschil maakt.

Innovatie neemt een sleutelpositie in voor België, en zijn relatief kleine omvang in vergelijking met grotere landen en complexere economieën geeft het land het voordeel van snellere implementaties van deze innovaties. Laten we ons voorstellen, dat de machtige haven van Antwerpen wordt ondersteund door de nieuwste technologie in IoT en Artificial Intelligence en dit alles is verbonden door 5G. Laten we ons voorstellen, dat elke student in België onbeperkt toegang heeft tot breedbandinternet. Laten we ons voorstellen, dat de Belgische dienstenindustrie het beste kan gebruiken in AI en cloud services. Laten we ons voorstellen, hoe dit België vooruit zal helpen, verder dan alleen maar ‘herstel’.

Het is een prachtig beeld, maar er is een groeiende bezorgdheid dat de Achterkamertjespolitiek de Belgische weg naar herstel en groei door innovatie al heeft ingehaald. Elk land ter wereld is aan het knokken om 5G-communicatienetwerken te implementeren om zo innovatie mogelijk te maken en te stimuleren, en dat geldt ook voor België. Helaas blijkt dat België er weer voor gekozen heeft om het op de Belgische manier te doen. In plaats van de EU-richtlijnen inzake Cyber Security voor 5G-netwerken te volgen, heeft België ervoor gekozen om zijn eigen lijst van ‘high risk vendors’ te ontwikkelen op basis van onbekende criteria die door zijn veiligheidsdiensten zijn vastgesteld.

De verklaring van de Europese Commissie over Cyber Security van 5G-netwerken is glashelder: “Het waarborgen van de Europese soevereiniteit moet een belangrijke doelstelling zijn, met volledige inachtneming van de Europese waarden van openheid en tolerantie”. De EU Toolbox met risicobeperkende maatregelen laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de weg die België met dit wetsontwerp heeft gekozen niets anders is dan een heel erg slecht idee:

“Op nationaal en Europees niveau verhoogt een gebrek aan diversiteit van leveranciers de algemene kwetsbaarheid van de 5G-infrastructuur, in het bijzonder wanneer een groot aantal operatoren hun gevoelige apparatuur betrekken bij een leverancier met een hoog risico, zoals hierboven beschreven. De afhankelijkheid van een of meer netwerken heeft ook een aanzienlijke invloed op de nationale en EU-brede veerkracht en zorgt voor een aantal zwakke punten.

Bovendien kan de aanwezigheid van een beperkt aantal leveranciers op de markt hen minder motiveren om veiligere producten te ontwikkelen. Het kan ook een negatief effect hebben op de hefboomwerking die de nationale autoriteiten en de exploitanten kunnen uitoefenen om hogere veiligheidsgaranties te eisen, met name voor kleinere lidstaten of exploitanten.”

Het is tijd om te genezen!

Wat nog belangrijker lijkt, is dat de ‘Belgische 5G Blackbox’, zoals de selectiecriteria inmiddels al genoemd worden, de bevolking van België geen duidelijk inzicht bieden in de manier waarop de federale overheid zal bepalen welke verkoper de toestemming krijgt. Hoe zal de federale overheid van België het tempo van de uitrol van het 5G-netwerk opvoeren om de toch al 2 jaar achterstand op de rest van Europa in te lopen? Hoe weten investeerders en internationale partners of België op de goede weg is naar 5G (of niet), wanneer de regels niet publiekelijk bekend zijn?

Het is in het belang van België om een einde te maken aan de verstoppertjespolitiek en de selectiecriteria open te leggen. Indien nodig, een feitelijk en publiek debat voeren en indien nodig het wetsvoorstel aanpassen om ervoor te zorgen dat het in het belang is van het herstel en de groei van België. En zich ook te houden aan de EU-regels inzake transparantie, openheid, eerlijke concurrentie en overheidsuitgaven, met inbegrip van de ‘Strategische agenda voor samenwerking tussen de EU en China 2020’! Het is tijd om te genezen. Het is tijd om verder te gaan en het juiste te doen. Voor België en voor de Belgen!

1 thought on “België en 5G – een ingewikkelde relatie”

  1. Pingback: Hoe het grote Huawei een online lastercampagne organiseerde tegen het kleine België - Business AM - Epic Place

Comments are closed.